Stĺpové zdvíhacie zaradenie SZZ L-2

Stĺpové zdvíhacie zariadenie je určené na zdvíhanie a preklápanie prepravných vozíkov, v ktorých sa dopravuje surovina na spracovanie k jednotlivým strojom a zariadeniam vo výrobniach mäsového priemyslu. Zariadenie je povrchovo upravené do agresívneho prostredia. Dlhodobé skúsenosti s výrobou zdvíhacích zariadení sú predpokladom ich vysokej kvality a životnosti.

[table]
TECHNICKÉ ÚDAJE
Dovolené zaťaženie; 260 kg
Rýchlosť posuvu; 0,071 m/s
Výkon cca; 6000 kg/h
Príkon; 1,5kW
Napätie; 380/220 V, 50 Hz
[/table]